CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Thông tin về dự án

Nhiệm vụ: “Thuê Dịch vụ sao lưu dữ liệu cho các hệ thống dùng chung trên địa bàn tỉnh".

1. Tên của hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin được lập đề cương và dự toán: “Thuê Dịch vụ sao lưu dữ liệu cho các hệ thống dùng chung trên địa bàn tỉnh”.
2. Đơn vị sử dụng ngân sách: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.
...

Nhiệm vụ: “Thuê dịch vụ giám sát, điều hành an toàn, an ninh mạng tập trung”.

1. Tên của hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin được lập đề cương và dự toán: “Thuê dịch vụ giám sát, điều hành an toàn, an ninh mạng tập trung”.
2. Đơn vị sử dụng ngân sách: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.
3. Địa...

Nhiệm vụ: “Xây dựng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Gia Lai”.

1. Tên của hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin được lập đề cương và dự toán: “Xây dựng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Gia Lai”.
2. Đơn vị sử dụng ngân sách: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.
3...

Nhiệm vụ: Thuê cung ứng và vận hành Hệ thống Thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Gia Lai.

1. Tên Nhiệm vụ: Thuê cung ứng và vận hành Hệ thống Thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Gia Lai

Nhiệm vụ: Bồi dưỡng công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Gia Lai năm 2021.

1. Tên hoạt động ứng dụng CNTT: Bồi dưỡng công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Gia Lai năm 2021.
2. Đơn vị sử dụng ngân sách: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.
3. Đơn vị lập Thuyết...

​NHIỆM VỤ: THUÊ CUNG ỨNG VÀ VẬN HÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG 1022 TỈNH GIA LAI.

NHIỆM VỤ: THUÊ CUNG ỨNG VÀ VẬN HÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG 1022 TỈNH GIA LAI

1. Tên Nhiệm vụ: Thuê cung ứng và vận hành Hệ thống Thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Gia Lai
2. Chủ đầu tư:  Sở Thông tin và...

Dự án: Xây dựng Chính quyền điện tử tiến tới xây dựng Chính quyền số..

- Tên dự án: Xây dựng Chính quyền điện tử tiến tới xây dựng Chính quyền số.
- Địa điểm:  tỉnh Gia Lai.
- Tổng mức đầu tư: 140.000.000.000 đồng. (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi tỷ đồng).
- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.
 

Nhiệm vụ: Nâng cấp, mở rộng hệ thống thư điện tử công vụ.

1. Tên Nhiệm vụ: Nâng cấp, mở rộng hệ thống thư điện tử công vụ.
2. Chủ đầu tư:  Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.
3. Địa điểm thực hiện: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai –...

Nhiệm vụ: Duy trì bản quyền các thiết bị tường lửa và phần mềm chống virus cho các Sở, ngành.

1. Tên của hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin được lập đề cương và dự toán: Duy trì bản quyền các thiết bị tường lửa và phần mềm chống virus cho các Sở, ngành.
2. Đơn vị sử dụng ngân sách: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.
3. Địa...

GÓI THẦU: “MUA SẮM ĐẦU THU TRUYỀN HÌNH SỐ” THUỘC HẠNG MỤC: “MUA SẮM ĐẦU THU TRUYỀN HÌNH SỐ VÀ CÁC NỘI DUNG KHÁC PHỤC VỤ CÔNG TÁC TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN SỐ HÓA TRUYỀN DẪN, PHÁT SÓNG TRUYỀN HÌNH MẶT ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI”.

Gói thầu: "Mua sắm đầu thu truyền hình số"

Bổ sung, nâng cấp Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Gia Lai, phiên bản 2.0.


1. Tên nhiệm vụ: Bổ sung, nâng cấp Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Gia Lai, phiên bản 2.0.

2. Tổng mức kinh phí: 498.000.000 đồng (Bốn trăm chín mươi tám triệu đồng chẵn).

3. Chủ đầu tư: ...

Dự án: Giảm nghèo về thông tin năm 2020.


1. Tên công trình: Thiết lập Cụm thông tin cơ sở tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh.

2. Loại, cấp, quy mô công trình: Công trình dân dụng cấp III.

3. Tên chủ đầu tư và các thông tin để liên lạc: Sở Thông tin và...

Dự án: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin năm 2020..

1. Tên dự án: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin năm 2020.
Gói thầu: Trang bị phương tiện tác nghiệp phục vụ thông tin cổ động tại xã
2. Cơ quan tổ chức xây...

Nhiệm vụ: Nâng cấp phần mềm Quản lý văn bản và điều hành theo quy định về lưu trữ điện tử và phát triển phiên bản dành cho thiết bị di động..

1. Tên nhiệm vụ: Nâng cấp phần mềm Quản lý văn bản và điều hành theo quy định về lưu trữ điện tử và phát triển phiên bản dành cho thiết bị di động.
2. Chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.
 

Nhiệm vụ: Dò quét lỗ hổng bảo mật hệ thống công nghệ thông tin tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Gia Lai.

1. Tên Nhiệm vụ: Dò quét lỗ hổng bảo mật hệ thống công nghệ thông tin tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Gia Lai
2. Cơ quan tổ chức xây dựng dự án: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.
 

 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6  >  >|