CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Tin Tức > An toàn thông tin
Default news teaser image
Diễn tập “Điều tra, xử lý và phòng chống tấn công vào hệ thống quản trị nội dung”
Với chủ đề “Điều tra, xử lý và phòng chống tấn công vào hệ thống quản trị nội dung”, diễn tập Cụm mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn thông tin mang số 5 nhằm mục tiêu giúp cho các tổ chức tạo lập, cung cấp, ph