CHUYÊN MỤC
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4  >  >| 
Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành
1348/KL-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Kết luận Kết luận thanh tra lĩnh vực viễn thông 05/09/2022
592/KL-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Kết luận Kết luận thanh tra bưu chính 19/04/2022
1949/KL-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Kết luận Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về hoạt động báo chí đối với Báo Gia Lai 28/10/2021
1950/KL-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Kết luận Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về hoạt động báo chí đối với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Gia Lai 28/10/2021
1505/KL-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Kết luận Kết luận thanh tra lĩnh vực viễn thông 27/08/2021
1501/KL-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Kết luận Kết luận Việc chấp hành các quy định pháp luật về hoạt động xuất bản đối với Trường Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương 27/08/2021
264/KL-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Kết luận Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về thông tin trên mạng đối với ông: Đoàn Huỳnh Minh Thức 25/02/2021
265/KL-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Kết luận Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về thông tin trên mạng đối với ông: Hồ Xuân Hòa 25/02/2021
199/KL-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Kết luận Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về thông tin trên mạng đối với ông: Trần Cao Dũng 09/02/2021
1711/KL-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Kết luận Kết luận thanh tra Trung tâm CNTT & Truyền thông tỉnh Gia Lai 11/12/2020