CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Số hóa truyền dẫn
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành
1115/STTTT-BCVT Sở Thông tin và Truyền thông Công văn V/v báo cáo công tác rà soát, xác minh, cập nhật thông tin hộ nghèo, hộ cận nghèo đủ điều kiện nhận hỗ trợ đầu thu truyền hình số trên địa bàn tỉnh Gia Lai 13/08/2020
Quyết định số 1221/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định Quyết định số 1221/QĐ-BTTTT ngày 06/8/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Phê duyệt vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất, vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số qua vệ tinh tại tỉnh Gia Lai 06/08/2019
Kế hoạch số 515/KH-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Kế hoạch Kế hoạch số 515/KH-UBND ngày 11/3/2019 của UBND tỉnh Gia Lai thực hiện Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2019-2020 11/03/2019
Kế hoạch số 29/KH-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông Kế hoạch Kế hoạch số 29/KH-STTTT ngày 21/02/2020 thực hiện Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai của ngành Thông tin và Truyền thông - năm 2020 21/02/2020
Công văn số 682/STTTT-BCVT Sở Thông tin và Truyền thông Công văn Công văn số 682/STTTT-BCVT ngày 21/5/2020 của Sở TT&TT về việc báo cáo số lượng hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều đủ điều kiện nhận hỗ trợ đầu thu truyền hình số trên địa bàn tỉnh Gia Lai 21/05/2020
135/QĐ-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông Quyết định Quyết định phê duyệt Danh sách hộ gia đình có người thuộc các đối tượng chính sách xã hội đủ điều kiện nhận hỗ trợ đầu thu truyền hình số trên địa bàn tỉnh Gia Lai 06/01/2020