CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Tin Tức > Chuyển đổi số
Gia Lai tổ chức bồi dưỡng kỹ năng số cho Tổ công nghệ số cộng đồng ...
Gia Lai tổ chức bồi dưỡng kỹ năng số cho Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn tỉnh
Ngày 21/9, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Cục Chuyển đổi số quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền thông, Tỉnh đoàn Gia Lai, VNPT Gia Lai, Viettel Gia Lai, Bưu điện tỉnh Gia Lai tổ chức...

Đẩy mạnh triển khai Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa  tr...
Đẩy mạnh triển khai Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Gia Lai chuyển đổi số
Triển khai thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; Bộ Thông tin...

Default news teaser image
Ra mắt Cổng hỗ trợ thanh toán quốc gia PayGov
Sáng ngày 24/7, tại Hà Nội, Bộ TT&TT đã tổ chức Lễ ra mắt Cổng hỗ trợ thanh toán quốc gia (PayGov). Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng đã tới dự và...

Default news teaser image
Triển khai tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa hệ thống đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế và cấp phiếu lý lịch tư pháp với Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Gia Lai
Ngày 29 tháng 7 năm 2019, Bộ Tư pháp có Công văn số 2823/BTP-CNTT “V/v kết nối, liên thông dữ liệu hộ tịch” gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; theo đó, Bộ Tư pháp thông...

Default news teaser image
Nâng cấp, mở rộng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh Gia Lai
       Hệ thống hội nghị truyền hình (HNTH) tỉnh Gia Lai được đầu tư thí điểm năm 2010 (4 điểm cầu) và mở rộng toàn tỉnh vào năm 2011, gồm 20 điểm cầu (Văn phòng Tỉnh ủy...

Default news teaser image
Gia Lai ban hành Kế hoạch cung cấp ít nhất 30% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4
      Thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025...

Default news teaser image
Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 2.0
Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 2.0 là căn cứ để các bộ, ngành, địa phương xây dựng, cập nhật Kiến trúc Chính phủ/Chính quyền điện tử đảm bảo triển khai Chính phủ điện tử có...

Gia Lai triển khai Đề án: Xây dựng TP. Pleiku theo hướng đô thị thô...
Gia Lai triển khai Đề án: Xây dựng TP. Pleiku theo hướng đô thị thông minh
     Đề án “Xây dựng thành phố Pleiku theo hướng đô thị thông minh giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030” (sau đây gọi tắt là Đề án) sau hơn một năm khởi động, cả...

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: “Xây dựng thể chế và các nền tảng dùng ...
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: “Xây dựng thể chế và các nền tảng dùng chung đóng vai trò quan trọng trong xây dựng CPĐT”
Ngày 12/2/2020, tại Hội nghị Uỷ ban Quốc gia (UBQG) về Chính phủ điện tử với Ban Chỉ đạo Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử bộ, ngành, địa phương, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng đã có...

 |<  < 1 2 3 4 5 6 7  >  >|