CHUYÊN MỤC
Trang chủ > An toàn thông tin mạng > Văn bản ATTT mạng
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
 |<  < 1 - 2  >  >| 
Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành
1209/STTTT-CNTT Sở Thông tin và Truyền thông Công văn Công văn số 1209/STTTT-CNTT ngày 03/9/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông V/v tăng cường đảm bảo an toàn các hệ thống thông tin trong dịp Đại hội Đảng các cấp./. 03/09/2020
235/CATTT-ATHTTT Trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia Công văn Công văn số 235/CATTT-ATHTTT ngày 08/4/2020 của Trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia Vv ban hành văn bản "Hướng dẫn mô hình đảm bảo an toàn thông tin cấp bộ, tỉnh" 04/08/2020
368/STTTT-CNTT Sở Thông tin và Truyền thông Công văn Tài liệu đánh giá mức độ bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai./. 24/03/2020
1017/STTTT-CNTT Sở Thông tin và Truyền thông Công văn V/v hướng dẫn xác định cấp độ an toàn hệ thống thông tin./. 09/08/2019
713/CATTT-TĐQLGS Cục ATTT - Bộ Thông tin và Truyền thông Công văn V/v hướng dẫn xác định và thực thi bảo vệ hệ thống thông tin theo cấp độ 25/07/2019
833/CATTT-NCSC Cục an toàn thông tin Công văn V/v đôn đốc tăng cường bảo đảm an toàn thông tin dịp Tết Dương lịch và Tết Kỷ Hợi năm 2019 19/12/2018
1174/STTTT-CNTT Sở Thông tin và Truyền thông Công văn Công văn số 1174/STTTT-CNTT ngày 13/11/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông V/v đăng ký tham dự khóa đào tạo trực tuyến về an toàn thông tin năm 2018./. 13/11/2018
2706/BTTTT-CATTT Bộ Thông tin và Truyền thông Công văn Công văn số 2706/BTTTT-CATTT ngày 15/8/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) về việc đôn đốc tăng cường bảo đảm an toàn thông tin trong dịp Kỷ niệm 19/8 và Lễ Quốc khánh 02/9 15/08/2018
2132/BTTTT-VNCERT Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam Công văn Công văn số 2132/BTTTT-VNCERT ngày 18/7/2011 về việc hướng dẫn đảm bảo an toàn thông tin cho cổng/trang thông tin điện tử 18/07/2011
837/STTTT-CNTT Sở Thông tin và Truyền thông Công văn V/v cung cấp danh sách IP/tên miền đang công khai trên Internet nhằm bảo đảm an toàn thông tin 23/08/2018