CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Công khai ngân sách
Default news teaser image
Công khai điều chỉnh giảm kinh phí tổ chức kỷ niệm 90 năm thành lập tỉnh Gia Lai
Quyết định số 58/QĐ-STTTT ngày 11/5/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai

Default news teaser image
Công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
Quyết định 178/QĐ-STTTT ngày 22/11/2021 Công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán năm...

 |<  < 1 2 3 4 5 6  >  >|