CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Công khai ngân sách
Default news teaser image
Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
Quyết định số 51/QĐ-STTTT ngày 20/3/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai "Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai"
- Biểu dự toán chi ngân sách được giao và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc năm 2020


Default news teaser image
Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Sở TT&TT tỉnh Gia Lai
Quyết định số 08/QĐ-STTTT ngày 09/01/2020 của Sở TT&TT Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Sở TT&TT tỉnh Gia Lai (Kèm theo biểu dự toán ngân sách được giao và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc năm 2020)

Default news teaser image
Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Sở TT&TT tỉnh Gia Lai
Quyết định số 225/QĐ-STTTT ngày 31/12/2020 của Sở TT&TT Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Sở TT&TT tỉnh Gia Lai (Biểu công khai dự toán 2020)

Default news teaser image
Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Sở TT&TT
Quyết định số 231/QĐ-STTTT ngày 31/12/2019 Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Sở TT&TT(Biểu công khai bổ sung dự toán năm 2019-KP ATGT)

Default news teaser image
Công khai tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2019
Công khai tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2019
 

Default news teaser image
Về việc công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Sở TT&TT
Quyết định số 217/QĐ-STTTT ngày 17/12/2019  Về việc công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Sở TT&TT (Kèm theo Biểu dự toán chi ngân sách )

 |<  < 1 2 3 4  >  >|