THÔNG BÁO Về việc tiếp nhận công chức vào vị trí kế toán...
05/08/2022
Gia Lai: Tổ chức Lễ phát động điểm Ngày sách và Văn hóa...
07/05/2022
KẾT LUẬN THANH TRA Việc chấp hành các quy định của pháp...
19/04/2022
Kế hoạch tuyển dụng công chức ở các cơ quan hành chính...
21/03/2022
Thông báo về việc tuyển dụng công chức ở các cơ quan hành...
21/03/2022
V/v khuyến khích tổ chức, cá nhân tăng cường sử dụng dịch...
24/02/2022
Tổ chức cuộc thi học sinh với an toàn thông tin 2022 lần...
17/01/2022
Tổ chức cuộc thi học sinh với an toàn thông tin 2022 lần...
13/01/2022
1  2 3 4 5...