CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Báo cáo - Thống kê
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
 |<  < 1 - 2  >  >| 
Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành
25/BC-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Báo cáo BÁO CÁO GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ TỔNG THỂ ĐẦU TƯ NĂM 2019 07/02/2020
07/BC-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Báo cáo Báo cáo tổng kết ngành TT&TT năm 2019, Kế hoạch năm 2020 14/01/2020
06/BC-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Báo cáo Báo cáo ngành TT&TT tháng 01/2020 14/01/2020
280/BC-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Báo cáo Báo cáo ngành TT&TT tháng 11/2019
251/BC-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Báo cáo Báo cáo ngành TT&TT năm 2019
236/BC-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Báo cáo Báo cáo ngành TT&TT tháng 10/2019
212/BC-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Báo cáo Báo cáo ngành TT&TT 9 tháng đầu năm 2019
185/BC-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Báo cáo Báo cáo ngành TT&TT tháng 8/2019
169/BC-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Báo cáo Báo cáo ngành TT&TT tháng 7/2019
Bộ Thông tin và Truyền thông Báo cáo Biểu mẫu báo cáo thống kê lĩnh vực bưu chính dành cho doanh nghiệp bưu chính