CHUYÊN MỤCTrang chủ > Giới thiệu > Cơ cấu tổ chức > Các phòng ban chuyên môn > Thông tin - Báo chí - Xuất bản
Thông tin - Báo chí - Xuất bản
1. Chức năng:
Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý Nhà nước đối với các hoạt động thuộc lĩnh vực báo chí (bao gồm báo chí in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, bản tin thông tấn); xuất bản, in và phát hành; thông tin đối ngoại; thông tin cơ sở; thông tin điện tử; quảng cáo; quyền tác giả, bản quyền và sở hữu trí tuệ.


2. Thông tin liên hệ:

Bà: Lê Vân Anh.

- Chức vụ: Trưởng phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản
- Điện thoại cố định: 02693.715290
- Điện thoại di động: 0931182079
- Email: anhlv.stttt@gialai.gov.vn