CHUYÊN MỤC

Công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.

Quyết định số 83/QĐ-STTTT ngày 23/4/2021 Công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai

Công khai thực hiện dự toán Thu - Chi ngân sách quý I/2021.

Công khai thực hiện dự toán Thu - Chi ngân sách quý I/2021

​NHIỆM VỤ: THUÊ CUNG ỨNG VÀ VẬN HÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG 1022 TỈNH GIA LAI.

NHIỆM VỤ: THUÊ CUNG ỨNG VÀ VẬN HÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG 1022 TỈNH GIA LAI

1. Tên Nhiệm vụ: Thuê cung ứng và vận hành Hệ thống Thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Gia Lai
2. Chủ đầu tư:  Sở Thông tin và...

55/QĐ-STTTT 05/4/2021 Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021.

Quyết định số 55/QĐ-STTTT ngày 05/4/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021

Nhiệm vụ: Bồi dưỡng công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Gia Lai năm 2021.

1. Tên hoạt động ứng dụng CNTT: Bồi dưỡng công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Gia Lai năm 2021.
2. Đơn vị sử dụng ngân sách: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.
3. Đơn vị lập Thuyết...

Nhiệm vụ: Thuê cung ứng và vận hành Hệ thống Thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Gia Lai.

1. Tên Nhiệm vụ: Thuê cung ứng và vận hành Hệ thống Thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Gia Lai

Nhiệm vụ: Nâng cấp, mở rộng hệ thống thư điện tử công vụ.

1. Tên Nhiệm vụ: Nâng cấp, mở rộng hệ thống thư điện tử công vụ.
2. Chủ đầu tư:  Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.
3. Địa điểm thực hiện: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai –...

Dự án: Xây dựng Chính quyền điện tử tiến tới xây dựng Chính quyền số..

- Tên dự án: Xây dựng Chính quyền điện tử tiến tới xây dựng Chính quyền số.
- Địa điểm:  tỉnh Gia Lai.
- Tổng mức đầu tư: 140.000.000.000 đồng. (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi tỷ đồng).
- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.
 

Quyết định Công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai h.

Quyết định số 47/QĐ-STTTT ngày 26/3/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của ...

Nhiệm vụ: Duy trì bản quyền các thiết bị tường lửa và phần mềm chống virus cho các Sở, ngành.

1. Tên của hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin được lập đề cương và dự toán: Duy trì bản quyền các thiết bị tường lửa và phần mềm chống virus cho các Sở, ngành.
2. Đơn vị sử dụng ngân sách: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.
3. Địa...

V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh..

Công văn số 426/SGTVT-KHTCVT của Sở Giao thông vận tải tại đây

Về việc gỡ bỏ các biện pháp giãn cách xã hội đối với huyện Ia Pa và thị xã Ayun Pa phù hợp với phòng, chống dịch Covid - 19 trong tình hình mới.

Công văn số 294/UBND-KGVX ngày 10/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh tại đây

Công điện khẩn số 08/CĐ-UBND ngày 27/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch Covid-19 .

Công điện khẩn số 08/CĐ-UBND ngày 27/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch Covid-19 tại đây

Công văn số 153/CAT-PX03 ngày 25/02/2021 của Công an tỉnh về việc tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 .

Công văn số 153/CAT-PX03 ngày 25/02/2021 của Công an tỉnh về việc tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 tại đây

Tiếp tục áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch đối với trường hợp liên quan đến bệnh nhân Covid-19 số 1696..

Công văn số 42/CV-BCĐ ngày 01/3/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh  tại đây

 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|