CHUYÊN MỤC

Công khai thực hiện dự toán Thu-Chi ngân sách Quý I/2020.

Công khai thực hiện dự toán Thu-Chi ngân sách Quý I/2020

V/v tiếp tục tuyên truyền và báo cáo tình hình phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Công văn số 3135-CV/BTGTU ngày 07/4/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại đây

Về việc Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

Công văn số 770/UBND-NC ngày 08/4/2020 của UBND tỉnh tại đây

Về việc tăng cường quản lý chất thải trong phòng, chống dịch covid-19.

Công văn số 723/UBND-KGVX ngày 01/4/2020 của UBND tỉnh tại đây

Quyết định 13/2018/QĐ-UBND .

Quyết định 13/2018/QĐ-UBND Quy chế tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Gia Lai

QD-830-37-TTHC-noi-bo.

Quyết định phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết TTHC Sở TT&TT

Công văn 1594-STTTT-VP-dieu-tra-XHH-CCHC-signed.

Danh sách tổ chức, công dân đã thực hiện các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở tham gia trả lời phiếu điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 

Tiếp tục tăng cường thực hiện công tác khai báo y tế nhằm phòng, chống dịch Covid-19.

Công văn số 1131/VP-UBND ngày 07/4/2020 của Văn phòng UBND tỉnh tại đây

Chuyển tài liệu phục vụ công tác nghiên cứu, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19.

Công văn số 3131-CV/BTGTU ngày 03/4/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại đây

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch bổ sung đáp ứng với từng cấp độ dịch Covid - 19 tại tỉnh Gia Lai..

Quyết định số 13/QĐ- BCĐ ngày 04/4/2020 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Gia Lai tại đây

Về việc Triển khai Công điện số 01/CĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và đầu tư về tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh danh, giải ngân vốn đầu tư công ổn định xã hội trong bối cảnh tác động của dịch bệnh Covid-19.

Công văn số 741/UBND-KTTH ngày 05/4/2020 của UBND tỉnh tại đây

V/v sử dụng file âm thanh tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Công văn số 259/TTCS-TTTH ngày 06/4/2020 của Cục Thông tin co sở tại đây
File âm thanh khuyến cáo người dân thực hành 7 thói quen phòng, chống dịch bệnh Covid - 19

Các giải pháp cấp bách của ngành ngân hàng nhằm tăng cường phòng, chống và khắc phục khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19.

Công văn số 1117/VPUB-KTTH ngày 7/4/2020 của Văn phòng UBND tỉnh tại đây

Về việc thực hiện thông báo số 143/TB-VPCP ngày 04/4/2020 của VPCP về Kết luận của Thủ tướng CP họp phòng, chống dịch Covid-19.

Công văn số 754/UBND-KGVX ngày 06/4/2020 của UBND tỉnh tại đây

V/v thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 về phòng, chống dịch Covid-19./..

Công văn số 740/UBND-KGVX ngày 04/4/2020 của UBND tỉnh tại đây

 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|