CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Thông báo số 41/TB-UBND ngày 08/6/2022 thông báo về cấp độ dịch Covid-19 của tỉnh Gia Lai theo

Thông báo số 41/TB-UBND ngày 08/6/2022 thông báo về cấp độ dịch Covid-19 của tỉnh Gia Lai theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế (Cập nhật đến ngày 05/6/2022).

Ngày đăng bài: 14/06/2022
Thông báo tại đây
Các tin khác

Kế hoạch số 249/KH-BCĐ ngày 03/8/2022 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh về việc phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 (Pfizer) do Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương phân bổ đợt 161 và 162 trên địa... (05/08/2022)

Thông báo số 248/TB-BCĐ ngày 31/7/2022 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh về cấp độ dịch của tỉnh Gia Lai theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 218/QĐ... (01/08/2022)

Công văn số 2475/SYT-NVY ngày 26/7/2022 của Sở Y tế về việc tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 (29/07/2022)

Công văn số 1581/UBND-KGVX ngày 20/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên họp thứ 15 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 (20/07/2022)

Thông báo 244/TB-BCĐ ngày 17/7/2022 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh về cấp độ dịch của tỉnh Gia Lai theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 218/QĐ-BYT... (18/07/2022)

Thông báo số 44/TB-UBND ngày 20/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về cấp độ dịch Covid-19 của tỉnh Gia Lai theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022... (20/06/2022)

Kế hoạch 225/KH-BCĐ ngày 13/6/2022 Của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnhPhân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 (Modena) do Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương phân bổ đợt 149 trên địa bàn tỉnh Gia Lai (14/06/2022)

Quyết định số 383/QĐ-UBND ngày 09/6/2022 về Ban hành Phương án triển khai các biện pháp tạm thời để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai; (14/06/2022)

Thông báo số 42/TB-UBND ngày 13/6/2022 về cấp độ dịch COVID-19 của tỉnh Gia Lai theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế... (14/06/2022)

Thông báo số 41/TB-UBND ngày 08/6/2022 thông báo về cấp độ dịch Covid-19 của tỉnh Gia Lai theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022 của Bộ trưởng... (14/06/2022)

 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|