CHUYÊN MỤC

Tăng cường giám sát các trường hợp nhiễm Covid-19 sau xuất viện.

Công văn số 41/CV-BCĐ ngày 28/02/2021 tại đây

nội dung của tài liệu tuyên truyền về cài đặt, sử dụng Bluezone và 02 file âm thanh tuyên truyền thông điệp Cài đặt, sử dụng Bluezone .

Nội dung của tài liệu tuyên truyền về cài đặt, sử dụng Bluezone và 02 file âm thanh tuyên truyền thông điệp cài đặt, sử dụng Bluezone tại đây

Thông báo số 33/TB-VP ngày 25/02/2021 về Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh .

Thông báo số 33/TB-VP ngày 25/02/2021 tại đây

ĐỀ CƯƠNG PHỔ BIẾN MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ HÀNH VI VI PHẠM CÓ LIÊN QUAN ĐẾN PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19.

ĐỀ CƯƠNG tại đây

Về việc khoanh vùng phòng, chống dịch Covid-19 tại một số điểm của thành phố Pleiku.

Công văn số 18/CV-BCĐ ngày 03/02/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh tại đây

V/v kiểm soát việc đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Công văn số 198/SCT-QLTM ngày 04/02/2021 của Sở Công thương  tại đây

Triển khai trở lại các hoạt động của Bệnh viện Đa khoa tỉnh sau thời gian khoanh vùng để phòng, chống dịch Covid-19.

Công văn số 19/CV-BCĐ ngày 04/02/2021  tại đây

V/v tập trung đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình hiện nay./..

Công văn số 112-CV/BTGTU ngày 03/02/2021 tại đây

V/v triển khai thực hiện cam kết việc phòng, chống dịch Covid-19.

Công văn số 201/SCT-QLTM ngày  04/02/2021 tại đây

File âm thanh bằng tiếng Bahnar tuyên truyền Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 03/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh .

File âm thanh bằng tiếng Bahnar tuyên truyền Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 03/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh tại đây

File âm thanh bằng tiếng Jrai tuyên truyền Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 03/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh tại đây.

File âm thanh bằng tiếng Jrai tuyên truyền Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 03/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh tại đây

Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid- 19 trên địa bàn tỉnh.

Chỉ thị số 02/CT-TU ngày 02/02/2021 tại đây

Nội dung 03 file âm thanh do Đài Tiếng nói Việt Nam sản xuất để tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19..

Nội dung 03 file âm thanh do Đài Tiếng nói Việt Nam sản xuất tại đây

Thông báo về việc phân công đồng chí Đinh Hà Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế làm Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh.

Thông báo số 02/TB-UBND ngày 29/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh tại đây

Công điện về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch Covid-19 do liên quan đến trường hợp tiếp xúc F0.


Công điện số 02/CĐ-UBND ngày 29/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh tại đây

 |<  <  2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11  >  >|