CHUYÊN MỤC

Về việc tăng cường tổ chức dạy học qua Internet, trên truyền hình trong thời gian học sinh nghỉ học ở trường đề phòng, chống dịch bệnh Covid-19 năm học 2019-2020.

Công văn số 736/UBND-KGVX ngày 03/4/2020 của UBND tỉnh tại đây

v/v cung cấp 02 file âm thanh hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh covid-19..

Công văn số 386/STTTT-TTBCXB ngày 30/3/2020 tại đây 

V/v tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên màn hình điện tử công cộng và các phương tiện thông tin đại chúng .

Công văn số 383/STTTT-TTBCXB ngày 27/3/2020 của Sở TT&TT tại đây

Về việc hướng dẫn triển khai một số nội dung tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh covid-19.

Công văn số 372/STTTT-TTBCXB ngày 25/3/2020 của Sở TT&TT tại đây

Về việc tiếp tục , kiểm tra, kiểm soát các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Công văn số 733/UBND-NC ngày 03/4/2020 của UBND tỉnh tại đây

V/v các biện pháp cách ly đối với khách nước ngoài và người Việt Nam mang HCNG/HCCV nhằm phòng chống dịch Covid-19.

Công văn số 201/SNgV-HTQT ngày 03/4/2020 của Sở Ngoại vụ tại đây

V/v nghiêm túc thực hiện hiệu quả các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên công trình xây dựng.

Công văn số 622/SXD-QLCL ngày 03/4/2020 của Sở Xây dựng tại đây

Về việc tuyên truyền hạn chế tụ tập đông người nhân Tiết Thanh minh để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Công văn số 252/CTTCS-TTTH ngày 03/4/2020 tại đây

Quyết định Về việc thành lập chốt kiểm soát, phòng chống dịch Covid - 19.

Quyết định 157/QĐ-UBND ngày 03/4/2020 của UBND tỉnh tại đây 

V/v thực hiện hiệu quả các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên công trình xây dựng.

Công văn số 612/SXD-QLCL ngày 01/4/2020 của Sở Xây dựng tại đây

Về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH. BHTN tháng 4 và 5/2020 trong thời gian phòng chống dịch Covid 19.

Công văn số 722/UBND-KGVX ngày 01/4/2020 của UBND tỉnh tại đây

về việc cung cấp file âm thanh hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh covid-19 các trường học.

Công văn số 293/STTTT-TTBCXB ngày 10/3/2020 của Sở TT&TT tại đây

Về việc Tổ chức tiếp nhận và cách ly y tế tập trung khi có trường hợp nghi nhiễm vi rút Covid-19 trên địa bàn huyện KBang.

Kế hoạch số 314/KH-UBND ngày 30/3/2020 của UBND huyện KBang tại đây

Về việc người dân không tích trữ, tự ý mua thuốc dự phòng Covid-19.

Công văn số 1046/VP-KGVX của Văn phòng UBND tỉnh tại đây

V/v chi trả các chế độ an sinh xã hội trong thời kỳ dịch bệnh COVID-19.

Công văn số 1114/BTTTT-BC ngày 31-3-2020 của Bộ TT&TT tại đây

 |<  <  2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11  >  >|