CHUYÊN MỤC

Về việc Thực hiện chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Công điện số 04/CĐ-UBND của UBND tỉnh.

Công văn số 719/UBND-NC ngày 01/4/2020 của UBND tỉnh tại đây

Về việc Thực hiện chỉ đạo của TTCP về phòng, chống dịch Covid-19 tại Thông báo số 133/TB-VPCP, ngày 29/3/2020 của Văn phòng Chính phủ.

Công văn số 697/UBND-KGVX ngày 30/3/2020 của UBND tỉnh tại đây

V/v tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng chống dịch Covid-19..

Công văn số 533/SGTVT-KHTCVT ngày  28/3/2020 của Sở Giao thông Vận tải tại đây

Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh đoàn tại cuộc họp triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Thông báo số 157-TB/TĐTN-BTG của Tỉnh đoàn Gia Lai ngày 28/3/2020 tại đây

Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 27/3/2020 của Tỉnh ủy Gia Lai tại đây

Về việc triển khai Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của TTCP về các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19.

Công văn số 657/UBND-KTTH ngày 27/3/2020 của UBND tỉnh tại đây

Về việc cung cấp file âm thanh hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Công văn số 228/TTCS-TTTH ngày 27/3/2020 của Cục Thông tin cơ sở tại đây
File âm thanh Hướng dẫn người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh

Về việc tạm dưng xuất cảnh, nhập cảnh đối với công dân hai nước Việt Nam - CPC.

Công văn số 268/UBND-NC ngày 25/3/2020 của UBND tỉnh tại đây

Tiếp tục phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện..

Công văn số 290/UBND-VX ngày 26/3/2020 của UBND huyện KBang tại đây

Về việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh Covod-19 tại cuộc họp ngày 23/3/2020.

Công văn số 621/UBND-KGVX ngày 24/3/2020 của UBND tỉnh Gia Lai tại đây

V/v bắt buộc khai báo y tế đối với hành khách trên xe khách liên tỉnh kể từ 12h ngày 21/3/2020..

Công văn số 479/SGTVT-KHTCVT ngày 21/3/2020 của Sở Giao Thông Vận tải tại đây

Về việc đẩy mạnh tuyên truyền nếp số văn minh trong việc cưới, việc tang và hạn chế tập trung đông người để phòng, chống dịch Covid-19.

Công văn 593/UBND-KGVX ngày 21/3/2020 của UBND tỉnh tại đây

Về việc Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại cuộc họp ngày 20/3/2020 .

Công văn số 594/UBND-KGVX ngày 22/3/2020 của UBND tỉnh tại đây

Về việc Campuchia thông báo tạm dừng nhập cảnh đối với công dân Việt Nam .

Công văn số 592/UBND-NC ngày 20/3/2020 của UBND tỉnh tại đây

KH: phối hợp tiếp nhận, cách ly y tế tại các đơn vị LLVT tỉnh đối với công dân từ vùng dịch Covid-19 vào địa phương tỉnh Gia Lai.

Kế hoạch 1606/KH-BCH ngày 18/3/2020 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại đây

 |<  <  3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12  >  >|