CHUYÊN MỤC

Thông báo về việc Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo của tỉnh tại cuộc họp về tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Thông báo số 17/TB-UBND ngày 29/01/2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tại đây

Về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và ngăn chặn nhập cảnh trái phép ở khu vực biên giới trên địa bàn tỉnh.

Công văn số 81/UBND-KGVX của UBND tỉnh tại đây

Thông báo về Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, .

Thông báo số 19/TB-VPUB ngày 30/01/2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tại đây

Thông báo về Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo của tỉnh tại cuộc họp về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (ngày 31/01/2021).

Thông báo số 21/TB-VPUB ngày 01/02/2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tại đây

Công điện về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch Covid-19 do liên quan đến các trường hợp dương tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Công điện số 05/CĐ-UBND ngày 01/02/2021 của Ủy bân nhân dân tỉnh tại đây

V/v đảm bảo các biện pháp ứng phó với dịch Covid-19.

Công văn số 152/QLTM-SCT ngày 31/01/2021 của Sở Công thương tại đây

V/v tổ chức hoạt động vận tải hành khách công cộng để phòng, chống dịch bệnh Covid-19..

Công văn số 181/SGTVT-KHTCVT ngày 28/01/2021 của Sở Giao thông vận tải tại đây

Tăng cường phòng chống dịch Covid-19.

Công văn số 183/SGTVT-QLPTNL ngày 29/01/2021 của Sở Giao thông vận tải tại đây

về việc tạm dừng hoạt động hoạt động vận tải hành khách công cộng trên địa bàn thị xã AyunPa và huyện IaPa tỉnh Gia Lai.

Công văn số 189/SGTVT-KHTCVT ngày 30/01/2021 của Sở Giao thông vận tải  tại đây

Về việc đẩy mạnh triển khai cài đặt Bluezone .

Công văn số 110/THH-VP ngày 29/01/2021 của Cục Tin học hóa tại đây

Công điện về tiếp tục thực hiện một số biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch Covid-19 do liên quan đến ghi nhận 02 trường hợp dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 liên quan đến ca bệnh số 1612.

Công điện số 03/CĐ-UBND ngày 30/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh  tại đây

Về việc Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Công văn số 137/UBND-KGVX ngày 28/01/2021 tại đây

Về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

Công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.

Quyết định số 15/QĐ-STTTT ngày 25/01/2021 "Công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai"

Tài liệu họp triển khai nhiệm vụ ngành Thông tin và Truyền thông năm 2021.

Tải tài liệu tại đây./.

 |<  <  3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12  >  >|