CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Thông tin về dự án > Dự án đã hoàn tất > Dự án: Nâng cấp Hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh Gia Lai để đảm bảo hạ tầng triển khai đến cấp x

Dự án: Nâng cấp Hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh Gia Lai để đảm bảo hạ tầng triển khai đến cấp xã.

Ngày đăng bài: 31/12/2019

1. Tên Dự án: Nâng cấp Hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh Gia Lai để đảm bảo hạ tầng triển khai đến cấp xã.
2. Chủ đầu tư:  Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.

 


3. Mục tiêu đầu tư dự án: Nâng cấp hệ thống Hội nghị truyền hình của tỉnh nhằm mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao hiệu quả trong công tác hội họp.
4. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng:
4.1. Đầu tư thiết bị điều khiển đặt tại điểm đầu điều khiển cuộc họp:
- Bản quyền số lượng phòng họp đồng thời (1 bản quyền phòng họp tương đương 25 kết nối đồng thời, chất lượng HD) trên hệ thống hội nghị trực tuyến (bao gồm dịch vụ hỗ trợ nâng cấp từ chính hãng trong 03 năm): 10 bản quyền (hỗ trợ tối đa 250 điểm kết nối).
- Thiết bị điều khiển Trung tâm MCU hoạt động trên nền tảng ảo hóa với phần mềm hỗ trợ (bắt buộc phải trang bị cùng bản quyền phần mềm hỗ trợ ở trên), bao gồm nguồn dự phòng nóng, và dịch vụ bảo hành chính hãng trong 03 năm cho thiết bị MCU: 02 bộ.
- Máy chủ dùng để cài đặt các phần mềm của hệ thống để chạy MCU 25 điểm HD: 02 máy chủ.
- Bản quyền phần mềm ảo hóa cho máy chủ, tính theo số CPU của máy chủ (Bao gồm dịch vụ hỗ trợ chính hãng 03 năm) – số lượng: 04.
4.2. Đầu tư thiết bị đầu cuối tại Văn phòng UBND tỉnh; UBND 17 huyện, thị xã, thành phố và Trung tâm CNTT&TT:- Bộ thiết bị Hội nghị truyền hình: 18 bộ (UBND 17 huyện, thị xã, thành phố; và Trung tâm CNTT&TT). Bao gồm:
+ Thiết bị codec (thiết bị đầu cuối hội nghị truyền hình VCS).
+ Camera 12x.
+ Micro chuyên dụng đa hướng với cáp micro dài 15m.
+ Điều khiển từ xa.
+ Phụ kiện cáp kèm theo.
+ Dịch vụ bảo hành chính hãng 1 đổi 1 trong 1 năm.
- Camera mở rộng cho thiết bị codec: 01 bộ (Văn phòng UBND tỉnh).
- Bộ thiết bị Hội nghị truyền hình: 01 bộ (Văn phòng UBND tỉnh).
+ Thiết bị codec.
+ Camera 12x.
+ Micro chuyên dụng đa hướng với cáp micro dài 15m
+ Điều khiển từ xa
+ Phụ kiện cáp kèm theo
+ Dịch vụ bảo hành chính hãng 1 đổi 1 trong 1 năm.
-Thiết bị kéo dài cable cho camera mở rộng.
- Bộ lưu điện: 19 bộ (UBND 17 huyện, thị xã, thành phố; Văn phòng UBND tỉnh và Trung tâm CNTT&TT tỉnh Gia Lai).
5. Đơn vị lập Báo cáo nghiên cứu khả thi: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.
Quyết định phê duyệt BCNCKT:
Quyết định số 1196/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Gia Lai.
6. Địa điểm thực hiện dự án: Dự án triển khai tại Văn phòng UBND tỉnh; Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông (CNTT&TT) tỉnh Gia Lai thuộc Sở Thông tin và Truyền thông và UBND 17 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Gia Lai.
7. Tổng mức đầu tư của dự án: 16.357.000.000 đồng  (Bằng chữ: Mười sáu tỷ, ba trăm năm mươi bảy triệu đồng)
8. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh (Vốn sự nghiệp).
9. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2019 - 2020.
10. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án
11. Ban quản lý dự án: Theo
Quyết định sô 74/QĐ-STTTT ngày 09/4/2020 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.
12. Đơn vị trúng thầu: 
Liên danh Hoàn Cầu – Viễn Đạt; địa chỉ: Tầng kỹ thuật 1, tòa nhà Diamond Flower Tower, phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
13. Giá trị trúng thầu: 15.828.239.000 đồng (Mười lăm tỷ, tám trăm hai mươi tám triệu, hai trăm ba mươi chín nghìn đồng chẵn).
14. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
15. Thời gian thực hiện hợp đồng: 210 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (kể cả ngày lễ và ngày nghỉ cuối tuần).
16. Địa điểm thực hiện: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông (CNTT&TT) tỉnh Gia Lai thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai - Địa chỉ: 105 Hùng Vương, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai; Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai; 17 UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai.