CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Tin Tức > Tin tổng hợp > MỤC: VĂN BẢN PHÁP LUẬT

MỤC: VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Ngày đăng bài: 22/11/2019
Một số văn bản pháp luật trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông
1.  Ngày 06/8/2019, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ký đã ban hành Quyết định số 1221/QĐ-BTTTT về việc phê duyệt vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất, vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số qua vệ tinh tại tỉnh Gia Lai.Theo đó, có 125 xã, phường, thị trấn được hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất; 63 xã, phường, thị trấn được hỗ trợ đầu thu truyền hình số qua vệ tinh và 34 xã sau không thuộc vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số: Xã Kon Pne, xã Đăk Roong, xã Sơn Lang, xã Krong, xã Sơ Pai, xã Lơ Ku, xã Đak Smar, xã Nghĩa An, xã Tơ Tung thuộc huyện Kbang; xã Đăk Sơmei, xã Đăk Krong, xã Hải Yang thuộc huyện Đăk Đoa; xã Ia Kreng, xã Đăk Tơ Ver thuộc huyện Chư Păh; xã Ia Khai thuộc huyện Ia Grai; xã Ayun, xã Hra thuộc huyện Mang Yang; xã Chư Krêy, xã Đak Tơ Pang, xã SRó, xã Đăk Kning, xã Đăk Pơ Pho, xã Yang Nam thuộc huyện Kông Chro; xã Ia Púch thuộc huyện Chư Prông; xã Ayun thuộc huyện Chư Sê; xã Hà Tam, xã An Thành, xã Ya Hội thuộc huyện Đăk Pơ; xã Ia RSai, xã Ia RSươm, xã Chư Gu, xã Chư Ngọc, xã Chư RCăm, xã Krông Năng, thuộc huyện Krông Pa.
Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

2.  Ngày 15/7/2019, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký ban hành Quyết định số 1074/ QĐ-BTTTT về việc thu hồi, sửa đổi mã bưu chính quốc gia. Theo đó, căn cứ các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Nghị quyết số 623/NQ-UBTUQH14 ngày 10/01/2019 về việc nhập 02 đơn vị hành chính cấp xã, thành lập 06 phường thuộc thị xã Chí Linh và thành lập thành phố Chí Linh thuộc tỉnh Hải Dương; Nghị quyết số 656/NQ-UBTUQH14 ngày 13/03/2019 về việc thành lập thị xã Mỹ Hào thuộc tỉnh Hưng Yên và 07 phường thuộc thị xã Mỹ Hào; Nghị quyết số 673/ NQ-UBTUQH14 ngày 10/4/2019 về việc thành lập, giải thể, điều chỉnh địa giới hành chính một số đơn vị hành chính cấp xã và thành lập thành phố Long Khánh thuộc tỉnh Đồng Nai; Nghị quyết số 694/ NQ-UBTUQH14 ngày 10/5/2019 về việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính và thành lập một số đơn vị hành chính đô thị cấp xã thuộc tỉnh Đồng Nai, có 32 đơn vị hành chính được thay đổi tên gọi và 01 đơn vị hành chính được xóa bỏ. Như vậy, theo Thông tư số 07/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về Mã bưu chính quốc gia sẽ có 32 đối tượng được gắn mã mới và 01 đối tượng thu hồi mã.

3. Ngày 09/7/2019, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 05/2019/TT-BTTTT về việc quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông. Theo đó, ban hành danh mục gồm 03 loại sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy:
 Thiết bị đầu cuối viên thông vô tuyến: Thiết bị điện thoại không dây loại kéo dài thuê bao vô tuyến DECT; thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất công cộng;
Thiết bị phát, thu - phát sóng vô tuyến điện có băng tần nằm trong khoảng 9 kHz đến 400 GHz và có công suất từ 60 mW trở lên: Thiết bị phát, thu - phát sóng vô tuyến điện dùng trong các nghiệp vụ thông tin vô tuyến cố định hoặc di động mặt đất; thiết bị phát, thu - phát sóng vô tuyến điện chuyên dùng cho truyền hình quảng bá; thiết bị phát, thu - phát sóng vô tuyến điện chuyên dùng cho phát thanh quảng bá; thiết bị Ra đa; thiết bị truyền dẫn vi ba số;
 Thiết bị phát, thu - phát vô tuyến cự ly ngắn: Thiết bị phát, thu - phát vô tuyến cự ly ngắn dùng cho mục đích chung; thiết bị truy nhập vô tuyến băng tần 5 GHz có ông suất bức xạ đẳng hướng tương đương từ 60 mW trở lên; thiết bị truy nhập vô tuyến băng tần 5 GHz có công suất bức xạ đẳng hướng tương đương từ 60 mW trở lên; thiết bị thông tin băng siêu rộng (UWB); thiết bị truy nhập vô tuyến tốc độ cao băng tần 60 GHz; thiết bị truyền hình ảnh số không dây; thiết bị âm thanh không dây dải tần 25 MHz đến 2000 MHz; thiết bị phát, thu-phát vô tuyến cự ly ngắn khác.
Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/9/2019.

4. Ngày 05/9/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 73/2019/NĐ-CP quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước để thay thế Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2019 về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và bãi bỏ Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg ngày 30/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ  quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước. Nghị định gồm 05 Chương, 64 Điều, quy định về quản lý các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sau: Dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách nhà nước; các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên nguồn vốn ngân sách nhà nước.
Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2020./.
                                                                                                                                                              Lê Quế