CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Tin Tức > Tin tổng hợp > THÔNG BÁO Về việc tiếp nhận công chức vào vị trí kế toán của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia

THÔNG BÁO Về việc tiếp nhận công chức vào vị trí kế toán của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai

Ngày đăng bài: 05/08/2022
THÔNG BÁO số 1206/TB-STTTT ngày 05/8/2022 Về việc tiếp nhận công chức vào vị trí kế toán
của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai