CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Tin Tức > Tin Nổi bật > Thông báo về việc tuyển dụng công chức các cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện năm 2020 của tỉnh

Thông báo về việc tuyển dụng công chức các cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện năm 2020 của tỉnh Gia Lai

Ngày đăng bài: 08/07/2020
Thông báo số 968/TB-SNV ngày 07/7/2020 của Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai về việc tuyển dụng công chức các cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện năm 2020 của tỉnh Gia Lai
* Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2020