CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Phòng, chống dịch bệnh CoVid-19 (nCov) > Về việc phòng, chống dịch Covid-19

Về việc phòng, chống dịch Covid-19

Ngày đăng bài: 29/09/2020
Công văn số 1983/UBND-KGVX ngày 24/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai tại đây