CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Phòng, chống dịch bệnh CoVid-19 (nCov) > Về việc cung cấp file âm thanh hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 các trường học./.

Về việc cung cấp file âm thanh hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 các trường học./.

Ngày đăng bài: 03/10/2020
Công văn số 140/TTCS-TTTH ngày 06/3/2020 của Cục Thông tin cơ sở tại đây
File âm thanh kèm theo tại đây./.