CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Phòng, chống dịch bệnh CoVid-19 (nCov) > Báo cáo kết quả kiểm tra Bệnh viện An toàn phòng chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh viêm đường hô

Báo cáo kết quả kiểm tra Bệnh viện An toàn phòng chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp theo Quyết định số: 3088/QĐ-BYT ngày 16 tháng 7 năm 2020 của Bộ Y tế

Ngày đăng bài: 16/09/2020
Báo cáo số 434/BC-SYT ngày 07/9/2020 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh tại đây