CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Phòng, chống dịch bệnh CoVid-19 (nCov) > Về việc tiếp tục tập trung thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Về việc tiếp tục tập trung thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ngày đăng bài: 08/05/2021
Công văn số 491/UBND-KGVX ngày 02/5/2021 tại đây
Các tin khác

Danh sách cập nhật các địa phương có liên quan đến dịch bệnh Covid-19 tính đến 17h’00 ngày 14/7/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai. (15/07/2021)

Danh sách cập nhật các địa phương có liên quan đến dịch bệnh Covid-19 tính đến 17h’00 ngày 13/7/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai. (14/07/2021)

Danh sách cập nhật các địa phương có liên quan đến dịch bệnh Covid-19 tính đến 17h’00 ngày 12/7/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai. (14/07/2021)

Về việc kiện toàn, tổ chức lại các Chốt kiểm soát, phòng chống dịch Covid-19. (13/07/2021)

Về việc thành lập Ban Điều hành tại khách sạn Tre Xanh trong phòng, chống dịch Covid-19 do người được cách ly tự nguyện chi trả (13/07/2021)

Thông báo số 121/TB-VP ngày 08/7/2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh tại cuộc họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo các huyện... (11/07/2021)

Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 14/6/2021 của Thủ tướng Chính ph (11/07/2021)

Về việc tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên hệ thống thông tin cơ sở (11/07/2021)

Danh sách cập nhật các địa phương có liên quan đến dịch bệnh Covid-19 tính đến 17h’00 ngày 11/7/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai. (11/07/2021)

Danh sách cập nhật các địa phương có liên quan đến dịch bệnh Covid-19 tính đến 17h’00 ngày 10/7/2021 (10/07/2021)

 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|