CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Phòng, chống dịch bệnh CoVid-19 (nCov) > Về việc tiếp tục tập trung thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Về việc tiếp tục tập trung thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ngày đăng bài: 08/05/2021
Công văn số 491/UBND-KGVX ngày 02/5/2021 tại đây
Các tin khác

V/v thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 về phòng, chống dịch Covid-19./. (07/04/2020)

Về việc tăng cường tổ chức dạy học qua Internet, trên truyền hình trong thời gian học sinh nghỉ học ở trường đề phòng, chống dịch bệnh Covid-19 năm học 2019-2020 (07/04/2020)

v/v cung cấp 02 file âm thanh hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh covid-19. (05/04/2020)

V/v tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên màn hình điện tử công cộng và các phương tiện thông tin đại chúng (05/04/2020)

Về việc hướng dẫn triển khai một số nội dung tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh covid-19 (05/04/2020)

V/v các biện pháp cách ly đối với khách nước ngoài và người Việt Nam mang HCNG/HCCV nhằm phòng chống dịch Covid-19 (05/04/2020)

V/v nghiêm túc thực hiện hiệu quả các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên công trình xây dựng (05/04/2020)

Về việc tuyên truyền hạn chế tụ tập đông người nhân Tiết Thanh minh để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (05/04/2020)

Quyết định Về việc thành lập chốt kiểm soát, phòng chống dịch Covid - 19 (05/04/2020)

V/v thực hiện hiệu quả các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên công trình xây dựng (05/04/2020)

 |<  <  21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30  >  >|