CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Phòng, chống dịch bệnh CoVid-19 (nCov) > V/v tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 đảm bảo an toàn cho kỳ nghỉ lễ 30/4, 01/5 và bầu

V/v tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 đảm bảo an toàn cho kỳ nghỉ lễ 30/4, 01/5 và bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng bài: 02/06/2021
Công văn số 617 /STTTT-TTBCXB của Sở TT&TT tại đây
Các tin khác

Báo cáo số 134/BC-UBND ngày 24/9/2021 về tình hình công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai (25/09/2021)

Quyết định số 2984/QĐ-BCĐ ngày 22/9/2021 về việc ban hành Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo và thành viên Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai (25/09/2021)

Hướng dẫn số 408/HD-BTTr-BCĐ ngày 22/9/2021 về hướng dẫn an toàn phòng, chống dịch Covid-19 cho tổ Covid-19 cộng đồng và các lực lượng tham gia phòng, chống dịch tại cấp xã; (25/09/2021)

Báo cáo số 410/BC-BTTr-BCĐ ngày 23/9/2021 về Công tác triển khai phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (25/09/2021)

Danh sách cập nhật các địa phương có liên quan đến dịch bệnh Covid-19 tính đến 17 giờ 00 phút ngày 24/9/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai (25/09/2021)

Danh sách cập nhật các địa phương có liên quan đến dịch bệnh Covid-19 tính đến 17 giờ 00 phút ngày 23/9/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai (25/09/2021)

Công văn số 1693/STTTT-TTBCXB V/v thông tin, tuyên truyền một số nội dung về phòng, chống dịch COVID-19 từ ngày 23/9 đến ngày 30/9/2021 (25/09/2021)

Danh sách cập nhật các địa phương có liên quan đến dịch bệnh COVID-19 tính đến 17 giờ 00 phút ngày 21/9/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Gia Lai. (25/09/2021)

Công điện số 22/CĐ-UBND ngày 22/9/2021 về tăng cường kiểm soát các phương tiện đi vào địa bàn tỉnh (25/09/2021)

Công văn số 1357/UBND-KGVX ngày 20/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ, giải pháp năm học 2021-2022 của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Gia Lai. (23/09/2021)

 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|