CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Phòng, chống dịch bệnh CoVid-19 (nCov) > V/v tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên hệ thống thông tin cơ sở

V/v tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên hệ thống thông tin cơ sở

Ngày đăng bài: 23/01/2021
Công văn số 29/TTCS-TTTH ngày 13/01/2021 của Cục Thông tin cơ sở tại đây
Các tin khác

Công văn số 1693/STTTT-TTBCXB V/v thông tin, tuyên truyền một số nội dung về phòng, chống dịch COVID-19 từ ngày 23/9 đến ngày 30/9/2021 (25/09/2021)

Thông báo số 216-TB/TU ngày 21/9/2021 của Tỉnh ủy Gia Lai về thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19 (23/09/2021)

Công văn số 1357/UBND-KGVX ngày 20/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ, giải pháp năm học 2021-2022 của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Gia Lai. (23/09/2021)

Công văn số 403/CV-BCĐ ngày 21/9/2021 Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh về việc báo cáo tình hình triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh (23/09/2021)

Công văn số 395/CV-BCĐ ngày 18/9/2021 về việc hướng dẫn tạm thời áp dụng các hình thức cách ly y tế để phòng, chống dịch Covid-19 (19/09/2021)

Công văn số 394/CV-BCĐ ngày 18/9/2021 về việc triển khai một số nội dung phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; (19/09/2021)

Công văn số 3564/UBND-VHXH ngày 18/9/2021 của Ủy ban nhân dân TP.Pleiku về việc triển khai một số nội dung phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. (19/09/2021)

Kế hoạch số 08/KH-TBTT ngày 15/9/2021 của Tiểu Ban Truyền thông- Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về Truyền thông chống dịch COVID-19 với thông điệp “Phòng dịch tốt, giám sát hiệu quả, công nghệ thống... (19/09/2021)

Công vắn sô 1651/STTTT-TTBCXB ngày 17/9/2021 V/v thông tin, tuyên truyền một số nội dung về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 từ ngày 15/9 đến ngày 22/9/2021 (19/09/2021)

Công văn số 366/CV-BCĐ ngày 09/9/2021 của BCĐ phong chống dịch Covid-19 tỉnh về việc gỡ bỏ phong tỏa tạm thời đối với Làng Hle Hlang - xã Yang Trung huyện Kông Chro sau thời gian khoanh vùng để phòng, chống dịch Covid-19 (11/09/2021)

 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|