CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Phòng, chống dịch bệnh CoVid-19 (nCov) > Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo p

Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ngày đăng bài: 08/05/2021
Thông báo số 74/TBVPUB ngày 06/5/2021 tại đây
Các tin khác

DANH SÁCH CẬP NHẬT CÁC ĐỊA PHƯƠNG CÓ LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH BỆNH COVID-19 (Cập nhật đến 11h00 ngày 22 tháng 6 năm 2021) (22/06/2021)

"Về việc thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới"; (18/06/2021)

V/v đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Gia Lai (18/06/2021)

Về việc ban hành Kế hoạch thành lập và hoạt động của bệnh viện điều trị Covid-19 tại khu vực biên giới tỉnh Gia Lai (17/06/2021)

Về việc cập nhật danh sách các địa phương có liên quan đến dịch Covid-19 và hướng dẫn áp dụng hình thức giám sát y tế đối với người đi từ vùng dịch trong nước về tỉnh Gia Lai. (17/06/2021)

Về việc cập nhật danh sách các địa phương có liên quan đến dịch Covid-19 và hướng dẫn áp dụng hình thức giám sát y tế đối với người đi từ vùng dịch trong nước về tỉnh Gia Lai. (17/06/2021)

Về việc phân cấp, phân quyền quản lý, sử dụng hệ thống camera để giám sát tại các cơ sở cách lý y tế tập trung trên địa bàn tỉnh Gia Lai (17/06/2021)

Về việc cập nhật danh sách các địa phương có liên quan đến dịch Covid-19 và hướng dẫn áp dụng hình thức giám sát y tế đối với người đi từ vùng dịch trong nước về tỉnh Gia Lai. (17/06/2021)

Về việc tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác phòng, chống dịch Covid-19 (17/06/2021)

Về việc khẩn trương đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng chống Covid-19 (17/06/2021)

 |<  <  5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14  >  >|