CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Công văn số 1086/UBND-KGVX ngày 29/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác tiêm

Công văn số 1086/UBND-KGVX ngày 29/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19

Ngày đăng bài: 30/05/2022
Công văn tại đây
Các tin khác

Công văn số 1581/UBND-KGVX ngày 20/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên họp thứ 15 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 (20/07/2022)

Thông báo 244/TB-BCĐ ngày 17/7/2022 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh về cấp độ dịch của tỉnh Gia Lai theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 218/QĐ-BYT... (18/07/2022)

Thông báo số 44/TB-UBND ngày 20/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về cấp độ dịch Covid-19 của tỉnh Gia Lai theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022... (20/06/2022)

Thông báo số 41/TB-UBND ngày 08/6/2022 thông báo về cấp độ dịch Covid-19 của tỉnh Gia Lai theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022 của Bộ trưởng... (14/06/2022)

Kế hoạch 225/KH-BCĐ ngày 13/6/2022 Của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnhPhân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 (Modena) do Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương phân bổ đợt 149 trên địa bàn tỉnh Gia Lai (14/06/2022)

Quyết định số 383/QĐ-UBND ngày 09/6/2022 về Ban hành Phương án triển khai các biện pháp tạm thời để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai; (14/06/2022)

Thông báo số 42/TB-UBND ngày 13/6/2022 về cấp độ dịch COVID-19 của tỉnh Gia Lai theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế... (14/06/2022)

Thông báo Về cấp độ dịch Covid-19 của tỉnh Gia Lai theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế (Cập nhật đến ngày 05/6/2022) (10/06/2022)

Công văn số 1661/VP-KGVX ngày 31/5/2022 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tham mưu tuyên truyền các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 khi xuất cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (31/05/2022)

Công văn số 1086/UBND-KGVX ngày 29/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 (30/05/2022)

 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|