CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Phòng, chống dịch bệnh CoVid-19 (nCov)
Default news teaser image
Về việc khoanh vùng phòng, chống dịch Covid-19 tại một số điểm của thành phố Pleiku
Công văn số 18/CV-BCĐ ngày 03/02/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh tại đây

Default news teaser image
File âm thanh bằng tiếng Bahnar tuyên truyền Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 03/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh
File âm thanh bằng tiếng Bahnar tuyên truyền Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 03/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh tại đây

Default news teaser image
File âm thanh bằng tiếng Jrai tuyên truyền Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 03/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh tại đây
File âm thanh bằng tiếng Jrai tuyên truyền Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 03/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh tại đây

Default news teaser image
Thông báo về Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh,
Thông báo số 19/TB-VPUB ngày 30/01/2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tại đây

 |<  <  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  >  >|