CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Phòng, chống dịch bệnh CoVid-19 (nCov)
Default news teaser image
V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh.
Công văn số 426/SGTVT-KHTCVT của Sở Giao thông vận tải tại đây

Default news teaser image
Công điện khẩn số 08/CĐ-UBND ngày 27/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch Covid-19
Công điện khẩn số 08/CĐ-UBND ngày 27/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch Covid-19 tại đây

Default news teaser image
Tiếp tục áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch đối với trường hợp liên quan đến bệnh nhân Covid-19 số 1696.
Công văn số 42/CV-BCĐ ngày 01/3/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh  tại đây

Default news teaser image
Công văn số 153/CAT-PX03 ngày 25/02/2021 của Công an tỉnh về việc tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19
Công văn số 153/CAT-PX03 ngày 25/02/2021 của Công an tỉnh về việc tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 tại đây

Default news teaser image
nội dung của tài liệu tuyên truyền về cài đặt, sử dụng Bluezone và 02 file âm thanh tuyên truyền thông điệp Cài đặt, sử dụng Bluezone
Nội dung của tài liệu tuyên truyền về cài đặt, sử dụng Bluezone và 02 file âm thanh tuyên truyền thông điệp cài đặt, sử dụng Bluezone tại đây

 |<  <  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  >  >|