CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Phòng, chống dịch bệnh CoVid-19 (nCov)
Default news teaser image
Công văn số 53/CV-BCĐ ngày 28/7/2020 về việc thông báo rộng rãi thông tin để phòng, chống dịch Covid-19
Công văn số 53/CV-BCĐ ngày 28/7/2020 của Ban Chỉ đạo Phòng, chống Covid-19 cấp tỉnh tại đây

Default news teaser image
Công văn số 54/CV-BCĐ ngày 28/7/2020 về việc tiếp tục triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
Công văn số 54/CV-BCĐ ngày 28/7/2020 của Ban Chỉ đạo Phòng, chống Dịch bệnh Covid-19 cấp tỉnh tại đây

Default news teaser image
Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19
Công văn số 1535/UBND-KGVX ngày 24/7/2020 của UBND tỉnh tại đây

 |<  <  16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  >  >|