CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Phòng, chống dịch bệnh CoVid-19 (nCov)
Default news teaser image
Về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 tại đâyDefault news teaser image
Về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19
Công văn số 45/UBND-KGVX ngày 13/01/2021 của UBND tỉnh tại đây

Default news teaser image
Về việc Uỷ quyền chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19
Công văn số 76/UBND-KGVX ngày 21/01/2021 của UBND tỉnh tại đây

Default news teaser image
V/v tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên hệ thống thông tin cơ sở
Công văn số 29/TTCS-TTTH ngày 13/01/2021 của Cục Thông tin cơ sở tại đây

Default news teaser image
Tăng cường công tác phòng, chống Covid-19
Công văn số 247-CV/TU ngày 11/01/2021 của Tỉnh ủy Gia Lai tại đây

Default news teaser image
Về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Công văn số 22/UBND-KGVX ngày 08/01/2021 của UBND tỉnh tại đây

Default news teaser image
Báo cáo tình hình triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và bạch hầu trên địa bàn tỉnh
Báo cáo số 88/BC-BCĐ ngày 03/11/2020 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Gia Lai tại đây

Default news teaser image
Về việc thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Công văn số 3620/VP-KGVX ngày 23/10/2020 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tại đây

 |<  <  13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  >  >|