CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Phòng, chống dịch bệnh CoVid-19 (nCov)
Default news teaser image
Thông báo về Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh,
Thông báo số 19/TB-VPUB ngày 30/01/2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tại đây

Default news teaser image
V/v đảm bảo các biện pháp ứng phó với dịch Covid-19
Công văn số 152/QLTM-SCT ngày 31/01/2021 của Sở Công thương tại đây

Default news teaser image
V/v tổ chức hoạt động vận tải hành khách công cộng để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Công văn số 181/SGTVT-KHTCVT ngày 28/01/2021 của Sở Giao thông vận tải tại đây

Default news teaser image
Tăng cường phòng chống dịch Covid-19
Công văn số 183/SGTVT-QLPTNL ngày 29/01/2021 của Sở Giao thông vận tải tại đây

Default news teaser image
Về việc đẩy mạnh triển khai cài đặt Bluezone
Công văn số 110/THH-VP ngày 29/01/2021 của Cục Tin học hóa tại đây

 |<  <  12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  >  >|