CHUYÊN MỤC
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
 |<  <  1 - 2 - 3  >  >| 
Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành
659/UBND-KGVX Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Công văn Về việc tăng cường công khai thông tin lên Cổng/Trang thông tin điện tử 02/04/2019
443/QĐ-UBND UBND tỉnh Gia Lai Quyết định Quy chế sử dụng vận hành sử dụng hệ thống phần mềm quản lý văn bản điều hành liên thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai 01/07/2016
428/QĐ-UBND UBND tỉnh Gia Lai Quyết định V/v giao quản trị nội dung, thông tin và quản lý hạ tầng kỹ thuật Cổng thông tin điện tử
427/QĐ-UBND UBND tỉnh Gia Lai Quyết định V/v giao quản lý tên miền "gialai.gov.vn", "ubgialai.gov.vn"
937/QĐ-UBND UBND tỉnh Gia Lai Quyết định Quyết định số 937/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt khung kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Gia Lai
3330/UBND-VHXH UBND tỉnh Gia Lai Công văn Văn bản số 3330-UBND-VHXH của UBND tỉnh v/v thực hiện Đề án tuyên truyền an toàn thông tin
223/QĐ-UBND UBND tỉnh Gia Lai Quyết định QĐ: v/v ban hành mã định danh kết hợp với tên miền chung cho hệ thống quản lý văn bản và điều hành của tỉnh Gia Lai.
2202/KH-UBND UBND tỉnh Gia Lai Kế hoạch Kế hoạch 2202/KH-UBND ngày 16/6/2015 của UBND tỉnh Gia Lai về việc triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Gia Lai
537/QĐ-UBND UBND tỉnh Gia Lai Quyết định Tải về Quyết định số 537/QĐ-UBND ngày 17/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Kích thước: 2.9 MBSố lượt tải về: 3 384 lượt Quyết định số 537/QĐ-UBND ngày 17/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Về việc Ban hành Kế hoạch Bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong tình hình mới
05/QĐ-BCĐ UBND tỉnh Gia Lai Quy chế Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh Gia Lai (Ban hành kèm theo Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 13/8/2014 của Trưởng Ban chỉ đạo ứng dụng CNTT tỉnh Gia Lai)