CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Mua sắm công > Năm 2019 > Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Sở Thông tin và Truyền thô

Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai

Ngày đăng bài: 04/04/2019
Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai theo Quyết định số 78/QĐ-STTTT ngày 27/3/2019 và  kèm theo biểu dự toán chi ngân sách được giao bổ sung và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc năm 2019