CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Mua sắm công > Năm 2019 > Về việc công bố công khai bố sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Sở Thông tin và Truyền th

Về việc công bố công khai bố sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai

Ngày đăng bài: 03/02/2020
Quyết định số 234/QĐ-STTTT ngày 31/12/2019 của Sở TT&TT Về việc công bố công khai bố sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai ( Kèm theo biểu Bổ sung dự toán chi ngân sách và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc năm 2020 )