CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Mua sắm công > Năm 2019 > Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Sở TT&TT

Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Sở TT&TT

Ngày đăng bài: 15/01/2020
Quyết định số 231/QĐ-STTTT ngày 31/12/2019 Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Sở TT&TT(Biểu công khai bổ sung dự toán năm 2019-KP ATGT)