CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Mua sắm công > Năm 2019 > Về việc công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Sở TT&TT

Về việc công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Sở TT&TT

Ngày đăng bài: 18/12/2019
Quyết định số 217/QĐ-STTTT ngày 17/12/2019  Về việc công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Sở TT&TT (Kèm theo Biểu dự toán chi ngân sách )