CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Quy hoạch - Kế hoạch > Kế hoạch > Kế Hoạch Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh G

Kế Hoạch Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai

Ngày đăng bài: 18/01/2022
Kế Hoạch số 12/KH-STTTT ngày 18/01/2022 Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
Các tin khác

Kế Hoạch Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai (18/01/2022)

V/v Bổ sung danh mục dư án kêu gọi đầu tư của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2019 - 2021 (18/09/2019)

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Kế hoạch số 210-KH/TU ngày 04/4/2019 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn... (10/05/2019)

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đên 2025 (01/04/2019)

Đề án truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2019-2020 (12/03/2019)

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ (26/02/2019)

Danh mục dự án cho kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 (04/01/2019)

Kế hoạch Ứng dụng CNTT trong hoạt động các CQNN trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2018 (23/04/2018)

Kế hoạch Ứng dụng CNTT trong hoạt động các CQNN trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016-2020 (23/04/2018)

Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Gia Lai đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025 (12/04/2018)

 |<  < 1 - 2  >  >|