CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Quy hoạch - Kế hoạch
 Kế hoạch CCHC năm 2016
Kế hoạch CCHC năm 2016
Tải file Kế hoạch số 816/KH-STTTT ngày 25/12/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai về việc cải cách hành chính năm 2016./.
Tải file Bản đăng ký nhiệm vụ, sản phẩm cải cách hành chính năm 2016

Kế hoạch nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa của Sở Thông ...
Kế hoạch nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa của Sở Thông tin và Truyền thông
Tải file Kế hoạch số 527/KH-STTTT ngày 16/11/2011 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai về việc Nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai giai đoạn 2011 - 2015./.

 |<  <  1 2 >  >|