CHUYÊN MỤCTrang chủ > Cải cách hành chính > Bộ thủ tục hành chính > Phát thanh - Truyền hình, Thông tin - Điện tử > Cấp gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

Cấp gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

Thẩm quyền giải quyết Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
Lĩnh vực Phát thanh - Truyền hình và Thông tin điện tử
Cách thức thực hiện - Trực tiếp
- Hoặc qua hệ thống bưu chính
- Qua mạng Internet
Trình tự thực hiện


Bước 1: Chậm nhất 30 (ba mươi) ngày trước khi hết hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, tổ chức, doanh nghiệp muốn gia hạn giấy phép đã được cấp gửi hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép đến tại Bộ phận Một cửa Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai (Sở TT& TT)
Bước 2: Trong 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ phận Một cửa xem xét tính đầy đủ của hồ sơ theo quy định:
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết phiếu nhận và trả hồ sơ trao cho người nộp.
- Trường hợp từ chối có văn bản trả lời nêu rõ lý do.Giấy phép được gia hạn không quá 02 (hai) lần; mỗi lần không quá 02 (hai) năm.
Bước 3: Tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận Một cửa Sở TT&TT.
* Thời gian tiếp nhận và trả kết quả:Các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định)
- Buổi sáng từ 07h00 đến 10h30;
- Buổi chiều từ 13h00 đến 16h30.
Thành phần hồ sơ 1. Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp bao gồm:
Văn bản đề nghị gia hạn (nêu rõ thời gian gia hạn)
2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thời hạn giải quyết 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Lệ phí
Kết quả thực hiện Giấy phép
Cơ quan thực hiện Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
Đối tượng thực hiện Tổ chức.
Yêu cầu hoặc điều kiện Không có
Căn cứ pháp lý - Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;
- Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.
- Quyết định số 830/QĐ-UBND ngày 21/8/2019 về phê duyệt 37 quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TT&TT
* Mẫu đơn, mẫu tờ khai: