CHUYÊN MỤCTrang chủ > Cải cách hành chính > Bộ thủ tục hành chính > Xuất bản, In và phát hành > Đăng ký sử dụng photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu

Đăng ký sử dụng photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu

Thẩm quyền giải quyết Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
Lĩnh vực Xuất bản, in và phát hành
Cách thức thực hiện Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính.
 
Trình tự thực hiện Bước 1:Trước khi sử sụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu Tổ chức nộp hồ sơ đề nghị đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu tại Bộ phận Một cửa Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.
Bước 2: Bộ phận Một cửa xem xét tính đầy đủ của hồ sơ theo quy định:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết phiếu nhận và trả hồ sơ trao cho người nộp.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu, không hợp lệ công chức Bộ phận Một cửa hướng dẫn để người nộp bổ sung, sửa đổi hồ sơ.
Bước 3: Kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ, Sở Thông tin và Truyền thông thụ lý, giải quyết hồ sơ cấp giấy xác nhận đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy chuyển kết quả về Bộ phận Một cửa trả cho tổ chức;
Trường hợp không xác nhận phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.
Bước 4: Tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Thông tin và Truyền thông.
 
Thành phần hồ sơ 1) Đơn Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy
2) Bản sao (xuất trình kèm bản chính để đối chiếu) hoặc bản sao có chứng thực nếu gửi bằng đường bưu chính các loại giấy sau:
- Giấy phép nhập khẩu máy do Cục Xuất bản, In, Phát hành cấp;
- Giấy tờ đảm bảo tư cách pháp nhân của cơ quan, tổ chức đăng ký sử dụng máy;
- Hợp đồng và hóa đơn mua máy hoặc chứng từ thuê mua máy;
3) Đơn đề nghị chuyển nhượng (đối với máy đã đăng ký sử dụng) có xác nhận của Sở Thông tin và Truyền thông nơi đã đăng ký máy đó.
4)  Số lượng hồ sơ: 01 bộ
 
Thời hạn giải quyết 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

 
Lệ phí không
Kết quả thực hiện

Giấy xác nhận đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu.
    

Cơ quan thực hiện Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai

 
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Yêu cầu hoặc điều kiện 0
 
Căn cứ pháp lý - Luật Xuất bản số 19/2012/QH13 ngày 20/11/2012;
- Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản;
- Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ Quy định về hoạt động in;
- Thông tư 23/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014  của Bộ TT&TT Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản;
- Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 06/3/2015 của Bộ TT&TT Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ Quy định về hoạt động in.
- Quyết định số 540/QĐ-BTTTT ngày 15/4/2015 của Bộ trưởng Bộ TT&TT “Về việc công bố TTHC mới ban hành, TTHC được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ TT&TT*
- Quyết định số 830/QĐ-UBND ngày 21/8/2019 về phê duyệt 37 quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TT&TT
*Phần in nghiêng là nội dung sửa đổi
* Mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Đon-đang-ky-su-dung-may-photocopy-mau,-may-in-co-chuc-nang-photocopy-mau.doc