CHUYÊN MỤCTrang chủ > Cải cách hành chính > Bộ thủ tục hành chính > Xuất bản, In và phát hành > Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm

Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm

Thẩm quyền giải quyết Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
Lĩnh vực Xuất bản, in và phát hành
Cách thức thực hiện - Nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Gia Lai, 69 Hùng Vương, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai
- Nộp qua hệ thống bưu chính;
- Nộp qua mạng Internet: Nộp qua cổng dịch vụ công trực tuyến phải có chứng thư số của người đứng đầu cơ quan, tổ chức đề nghị cấp phép để xác nhận trên toàn bộ hồ sơ; nộp qua email phải là bản quét (scan) từ bản giấy có định dạng không cho phép can thiệp, sửa đổi có chữ ký, đóng dấu như bản giấy và và thực hiện theo hướng dẫn trên Trang thông tin điện tử của Sở
Trình tự thực hiện Bước 1:Trước khi hoạt động 15 ngày tổ chức (doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập) nộp hồ sơ đề nghị đăng ký/ đăng ký lại hoạt động phát hành xuất bản phẩm nộp hồ sơ tại Bộ phận Một cửa Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.
* Đối với trường hợp phải đăng ký lại hoạt động phát hành xuất bản phẩm chậm nhất 10 ngày, kể từ ngày có một trong các thay đổi sau đây, tổ chức (doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập) nộp hồ sơ đăng ký lại tại Bộ phận Một cửa Sở Thông tin và Truyền thông:
+ Di chuyển trụ sở chính hoặc chi nhánh sang tỉnh, thành phố khác trực thuộc Trung ương;
+ Thành lập hoặc giải thể chi nhánh trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đặt trụ sở chính;
+ Thành lập hoặc giải thể chi nhánh trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi không đặt trụ sở chính.
Bước 2: Bộ phận Một cửa xem xét tính đầy đủ của hồ sơ theo quy định:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết phiếu nhận và trả hồ sơ trao cho người nộp.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu, không hợp lệ công chức Bộ phận Một cửa hướng dẫn để người nộp bổ sung, sửa đổi hồ sơ.
Bước 3: Kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ, Sở Thông tin và Truyền thông thụ lý, giải quyết hồ sơ cấp giấy Đăng ký/ đăng ký lại hoạt động phát hành xuất bản phẩm cho cơ sở phát hành cho tổ chức.
Trường hợp từ chối, cơ quan cấp giấy phép có trách nhiệm thông báo bằng văn bản trong đó nêu rõ lý do từ chối cho tổ chức có đơn cấp giấy đăng ký/đăng ký lại hoạt động phát hành xuất bản phẩm biết.
Bước 4: Cơ quan, tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận Một cửa của Sở Thông tin và Truyền thông.
 
Thành phần hồ sơ   1) Đơn đề nghị Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm (theo mẫu);
2) Bản sao (xuất trình kèm bản chính để đối chiếu) hoặc bản sao có chứng thực một trong các loại giấy:
- Chứng nhận đăng ký kinh doanh; Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Chứng nhận đầu tư; Chứng nhận đăng ký thuế; Quyết định thành lập cơ sở phát hành là đơn vị sự nghiệp công lập.
3) Bản sao (xuất trình kèm bản chính để đối chiếu) hoặc bản sao có chứng thực giấy tờ sở hữu trụ sở hoặc hợp đồng thuê, mượn trụ sở để làm địa điểm kinh doanh;
4) Bản sao (xuất trình kèm bản chính để đối chiếu) hoặc bản sao có chứng thực sổ hộ khẩu hoặc giấy tờ chứng minh được phép thường trú tại Việt Nam của người đứng đầu cơ sở phát hành do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp;
5) Bản sao (xuất trình kèm bản chính để đối chiếu) hoặc bản sao có chứng thực văn bằng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ về phát hành xuất bản phẩm của người đứng đầu cơ sở phát hành do cơ sở đào tạo, bồi dưỡng chuyên ngành phát hành xuất bản phẩm cấp.
6) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
 
Thời hạn giải quyết 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

 
Lệ phí không
Kết quả thực hiện Giấy xác nhận đăng ký/đăng ký lại hoạt động phát hành xuất bản phẩm
 
Cơ quan thực hiện Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai

 
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Yêu cầu hoặc điều kiện 0
Căn cứ pháp lý - Luật Xuất bản số 19/2012/QH13 ngày 20/11/2012;
- Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản;
- Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ Quy định về hoạt động in;
- Thông tư 23/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014 của Bộ TT&TT Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản.
- Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐCP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản
- Quyết định 439/QĐ-BTTTT ngày 01/4/2015 của Bộ TT&TT “Về việc công bố TTHC mới ban hành, TTHC được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giảiquyết của Bộ Thông tin và Truyền thông”.
- Quyết định số 830/QĐ-UBND ngày 21/8/2019 về phê duyệt 37 quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TT&TT
* Mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Dang-ky-phat-hanh-XBP.doc