CHUYÊN MỤCTrang chủ > Cải cách hành chính > Bộ thủ tục hành chính > Xuất bản, In và phát hành > Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

Thẩm quyền giải quyết Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
Lĩnh vực Xuất bản, in và phát hành
Cách thức thực hiện - Nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Gia Lai, 69 Hùng Vương, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai
- Nộp qua hệ thống bưu chính;
- Nộp qua mạng Internet: Nộp qua cổng dịch vụ công trực tuyến phải có chứng thư số của người đứng đầu cơ quan, tổ chức đề nghị cấp phép để xác nhận trên toàn bộ hồ sơ; nộp qua email phải là bản quét (scan) từ bản giấy có định dạng không cho phép can thiệp, sửa đổi có chữ ký, đóng dấu như bản giấy và thực hiện theo hướng dẫn trên Trang thông tin điện tử của Sở.
Trình tự thực hiện Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ đề nghị Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm tại  Bộ phận Một cửa Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.
Bước 2:  Bộ phận Một cửa xem xét tính đầy đủ của hồ sơ theo quy định:
- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết phiếu nhận và trả hồ sơ trao cho người nộp.
- Trường hợp hồ sơ thiếu, không hợp lệ thì hướng dẫn để người nộp bổ sung, sửa đổi hồ sơ.
Bước 3:  Kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ, Sở Thông tin và Truyền thông thụ lý, giải quyết hồ sơ cấp đổi giấy phép hoạt động in cho tổ chức chuyển kết quả về Bộ phận Một cửa trả cho tổ chức.
Trường hợp từ chối, cơ quan cấp giấy phép có trách nhiệm thông báo bằng văn bản trong đó nêu rõ lý do từ chối cho tổ chức có đơn xin cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm biết.
Bước 4: Tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả - Sở Thông tin và Truyền thông.
 
Thành phần hồ sơ   1. Đơn đề nghị Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm (theo mẫu);
  2. Bản chính giấy phép bị hư hỏng hoặc bản sao giấy phép (nếu có) trong trường hợp bị mất.
  3. Giấy tờ chứng minh có một trong các thay đổi sau:
  - Tên gọi của cơ sở in;
  - Địa chỉ trụ sở chính, địa chỉ sản xuất của cơ sở in;
  - Loại hình tổ chức hoạt động của cơ sở in;
  - Người đứng đầu cơ sở in.
  4) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
 
Thời hạn giải quyết 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

 
Lệ phí không
Kết quả thực hiện Giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm
 
Cơ quan thực hiện Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai

 
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Yêu cầu hoặc điều kiện 0
Căn cứ pháp lý - Luật Xuất bản số 19/2012/QH13 ngày 20/11/2012;
- Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản;
- Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ Quy định về hoạt động in;
- Thông tư 23/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014 của Bộ TT&TT Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản.
-Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐCP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản.
- Quyết định 439/QĐ-BTTTT ngày 01/4/2015 của Bộ TT&TT “Về việc công bố TTHC mới ban hành, TTHC được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giảiquyết của Bộ Thông tin và Truyền thông”.
- Quyết định số 830/QĐ-UBND ngày 21/8/2019 về phê duyệt 37 quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TT&TT
* Mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Cap-đoi-giay-phep-hoat-đong-in-xuat-ban-pham.doc