CHUYÊN MỤCTrang chủ > Cải cách hành chính > Quy định chung > Quyết định 677/QĐ-UBND - 28/7/2020 ban hành Quy định về tổ chức đánh giá việc giải quyết TTHC theo c

Quyết định 677/QĐ-UBND - 28/7/2020 ban hành Quy định về tổ chức đánh giá việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Ngày đăng bài: 29/07/2020
Quyết định 677/QĐ-UBND - 28/7/2020 ban hành Quy định về tổ chức đánh giá việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai