CHUYÊN MỤCTrang chủ > Cải cách hành chính > Kế hoạch > Quyết định số 752/QĐ-UBND ngày 26/12/2020 về Ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm

Quyết định số 752/QĐ-UBND ngày 26/12/2020 về Ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021 của tỉnh Gia Lai

Ngày đăng bài: 24/01/2021
Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021 của tỉnh Gia Lai
Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021 của tỉnh Gia Lai