CHUYÊN MỤCTrang chủ > Cải cách hành chính > Kế hoạch > Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2018

Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2018

Ngày đăng bài: 18/12/2017
Kế hoạch số 111/KH-STTTT ngày 18/12/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2018; Kèm theo Danh mục nhiệm vụ Cải cách hành chính năm 2018./.