CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Tài liệu họp > Tài liệu họp triển khai Đề án “Xây dựng thành phố Pleiku theo hướng đô thị thông minh giai đoạn 2

Tài liệu họp triển khai Đề án “Xây dựng thành phố Pleiku theo hướng đô thị thông minh giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030

Ngày đăng bài: 06/02/2020
Tài liệu họp theo Giấy mời số 04/GM-STTTT ngày 06/02/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông: tải tại đây./.