CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Tài liệu họp > Tài liệu họp theo Giấy mời số 14/GM-STTTT ngày 05/8/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông

Tài liệu họp theo Giấy mời số 14/GM-STTTT ngày 05/8/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông

Ngày đăng bài: 05/08/2020
Tải Bộ tài liệu họp làm rõ Kế hoạch triển khai Đề án “Xây dựng thành phố Pleiku theo hướng đô thị thông minh giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030” theo góp ý của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tại đây./.