CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Thông tin về dự án > Dự án đã hoàn tất > Xây dựng hệ thống bảo mật cho các Sở, ngành trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Xây dựng hệ thống bảo mật cho các Sở, ngành trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Ngày đăng bài: 14/01/2016
Xây dựng hệ thống bảo mật cho các Sở, ngành trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

1/ Tên Dự án :Xây dựng hệ thống bảo mật cho các Sở, ngành trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

2/ Cơ quan chủ quản và thực hiện Dự án:Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.

3/ Địa điểm thực hiện dự án: Các Sở, ban ngành trực thuộc tỉnh Gia Lai.

4/ Loại dự án:Đầu tư xây dựng mới.

5/ Kinh phí đầu tư:

Tổng mức đầu tư: 6.177.070.000 đồng

 (Bằng chữ: Sáu tỷ, một trăm bảy mươi bảy triệu, không trăm bảy mươi ngàn đồng).

6/ Thời gian thực hiện: Năm 2015-2016.

7/ Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.