CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Thông tin về dự án > Dự án đã hoàn tất > Thuê đường truyền cho hệ thống Hội nghị truyền hình và hệ thống Hosting của tỉnh

Thuê đường truyền cho hệ thống Hội nghị truyền hình và hệ thống Hosting của tỉnh

Ngày đăng bài: 31/10/2013
Thuê đường truyền cho hệ thống Hội nghị truyền hình và hệ thống Hosting của tỉnh.

1/ Tên dự án: Thuê đường truyền cho hệ thống Hội nghị truyền hình và hệ thống Hosting của tỉnh.

2/ Tên chủ đầu tư : Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.

3/ Nội dung thực hiện: Thuê đường truyền cho hệ thống Hội nghị truyền hình và hệ thống Hosting của tỉnh trong năm 2013: thuê đường truyền 2Mbps của nhà cung cấp dịch vụ kết nối đến 17 UBND huyện, thị xã, thành phố và Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy; thuê đường truyền 40Mbps để kết nối đến điểm điều khiển trung tâm đặt tại Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông; thuê đường truyền Leased Line 20Mbps trong nước và 01 Mbps quốc tế của các nhà cung cấp dịch vụ kết nối đến hệ thống Hosting tại Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông thuộc Sở TT&TT.

4/ Tổng kinh phí: STT Diễn giải Đơn giá Đơn vị Số lượng Thành tiền trọn gói 1 Thuê đường truyền cho hệ thống Hosting của tỉnh 246.840.000 Đường truyền 1 246.840.000 2 Thuê đường truyền cho hệ thống Hội nghị truyền hình 227.304.000 Đường truyền 1 227.304.000 Tổng cộng 474.144.000

5/ Nguồn vốn đầu tư : Nguồn sự nghiệp khoa học công nghệ năm 2013. 6. Thời gian thực hiện: Năm 2013.